39-400 Tarnobrzeg

ul. Wyspiańskiego 9

poczta@tarnotech.pl

tel. 15 822 64 01

Polecamy

                                                                                                 ih-04.06.2020-baner-1x1

nano-e

Kasa fiskalna

NANO E

Pomoc

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Kiedy mogę liczyć na zwrot części kwoty na zakup kasy?

Jeżeli rozpoczynasz ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy/drukarki fiskalnej , masz prawo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Odliczenie 90% ceny netto obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas.

Warunki odliczenia:

• złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem (najpóźniej jeden dzień przed) rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,

• rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie (czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc),

• kasy/drukarki fiskalne spełniające odpowiednie warunki i kryteria techniczne,

• przedłożyć w US dowód zapłaty całej należności za kasę/drukarkę fiskalną, której odliczenie dotyczy.

Odliczenie 90% ceny netto kasy jest dokonywane następująco:

• odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym (kwota do zapłaty z deklaracji VAT);

• a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

o 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia) - gdy rozlicza się miesięcznie;

o 50% tej kwoty- gdy rozlicza się kwartalnie.Jeżeli dokonujesz wyłącznie czynności zwolnionych z podatku, możesz otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunki takie jak powyżej. Zwrot następuje na Twój wniosek złożony do US.

2. Kiedy i czy wogóle muszę zwracać kwotę zwrotu ?

Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy/drukarki fiskalnej:

• zaprzestałeś działalności,

• otwarto wobec Twojej firmy postępowanie likwidacyjne,

• ogłoszono upadłość Twojej firmy,

• sprzedałeś przedsiębiorstwo lub zakład (oddział), w którym zainstalowano kasę,

• dokonałeś odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w §7 i 8 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,

• nie dokonujesz przeglądów kasy co 24 m-cy,

• zaprzestałeś użytkowania kasy/drukarki fiskalnej,

• naruszyłeś przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych i warunków użytkowania kas fiskalnych,

jesteś zobowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej przez urząd kwoty.

Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od okresu rozliczeniowego VAT), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zwrotu należy dokonać w następującym terminie:

• w terminie złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po ww. dniu, albo

• do końca następnego miesiąca po ww. dniu w przypadku podatników dokonujących wyłącznie czynności zwolnionych albo podatników zwolnionych podmiotowo.

3. Co zrobić , jeśli pomyłkowo sprzedam towar ze złą ceną ?

Jeżeli sprzedaż na kasie jest już zakończona, tzn . potwierdzona klawiszem  GOTÓWKA , paragon jest zamknięty  nie możesz dokonać anulacji. Pozostaje Ci sporządzić PROTOKÓŁ BŁĘDNEJ SPRZEDAŻY, w którym opiszesz po krótce zaistniałą sytuację i dołączysz błędny paragon. Ponownie sprzedaj towar/usługę i wydaj paragon klientowi. Załóż ZESZYT KOREKT, w którym będziesz w przyszłości w przypadku ponownych pomyłek zamieszczać Protokoły. Pamiętaj, żeby w rozliczeniu miesięcznym uwzględnić wszystkie odnotowane Protokoły błędnej sprzedaży.

4. Jakie dokumenty wydaję  klientowi , jeżeli wystawiam mu fakturę ?

Wystawiając fakturę do paragonu fiskalnego odbierz od nabywcy paragon i połącz go (np. zepnij zszywaczem) z kopią faktury pozostającą w Twojej dokumentacji. Klient otrzymuje od Ciebie oryginał faktury.

5. Jak ewidencjonować sprzedaż , jeżeli kasa się zepsuła i jest w serwisie ?

Gdy kasa nie działa, trzeba ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Gdy takiej kasy nie ma, albo gdy również ona nie działa ? NIE MOŻESZ prowadzić sprzedaży .

6. Moja kasa wykonuje dużo róznych raportów. Jakie raporty muszę wykonywać zawsze?

Jesteś zobligowany do wykonywania conajmniej dwóch raportów . Pamiętaj, żeby zrobić:

• raport fiskalny dobowy - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,

• raport fiskalny miesięczny - po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu.

Pozostałe raporty dają Ci obraz dokonywanych na Twojej kasie transakcji i nie są obowiązkowe.

7. Kiedy robić raport miesięczny ?

Raport fiskalny miesięczny może być wykonany dopiero po ZAMKNIĘCIU miesiąca, tzn. najwcześniej następnego dnia po zakończeniu miesiąca, np. Raport miesięczny za LUTY wykonasz dopiero 1 MARCA.

8. Zlikwidowałem jeden punkt handlowy. Kasę przeniosłem do głównej siedziby firmy. Co zrobić z kasą?

Jeżeli zmieniasz miejsce instalacji kasy, musisz o tym powiadomić US podajesz nowe miejsce instalacji i określasz, czy kasa będzie urządzeniem głównym, czy przechodzi do nowego miejsca jako rezerwowa. Powiadom również swój serwis , należy zmienić nagłówek wpisując nowe miejsce instalacji kasy.

9 . Co zrobić z kasą fiskalną jeśli zlikwidowałem firmę ?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, należy bezwzględnie dokonać odczytu z pamięci urządzenia fiskalnego w obecności urzędnika z właściwego Urzędu Skarbowego oraz uprawnionego serwisanta urządzenia. Tak więc likwidacja firmy, wiąże się bezpośrednio z likwidacją urządzenia fiskalnego ? US musi wykreślić je ze swojej ewidencji. Złóż w US pismo z prośbą o dokonanie odczytu z pamięci kasy fiskalnej pozostaw swój numer telefonu i czekaj na informację o terminie odczytu. PAMIĘTAJ, żeby powiadomić serwis, gdyż musi on przygotować wymagane wydruki z kasy.

10 . Co zrobić z kasą po odczycie pamięci fiskalnej ?

Kasa po odczycie jest  "zamknięta" i nie nadaje się do dalszej pracy. Możesz ją zatrzymać i przechowywać przez okres pięciu lat (np. Jeżeli myślisz o powtórnym uruchomieniu kasy po wymianie modułu fiskalnego,ale musisz sprawdzić, czy Twoje urządzenie ma aktualną homologacje MF) albo przekazać do serwisu/producenta, gdzie kasa zostanie po trzech miesiącach zezłomowana a jej pamięć fiskalna komisyjnie zniszczona.

11 . Skończyła mi się książka serwisowa lub ją zgubiłem. Co robić ?

Powiadom o tym fakcie swój serwis. Otrzymasz nową książkę serwisową z adnotacją  KONTYNUACJA lub DUPLIKAT. Masz obowiązek posiadać książkę serwisową, która jest zawsze w miejscu użytkowania kasy, dostępna na każde żądanie serwisu i przedstawicieli US.

12 . Czy mogę zmienić firmę serwisującą moją kasę  ?

Jeżeli z jakiś względów chcesz zmienić serwis, musisz wystąpić do Producenta urządzenia z wnioskiem o przekazanie serwisu podając powód Twojej decyzji i sugerując nowy serwis.

 

Współpracujemy między innymi z:elzabtorelposnetnovitus

(C) 2009 - 2024 Zakład Usługowo Handlowy TARNOTECH | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.